Jdi na obsah Jdi na menu
 


Motýli a můry

18. 9. 2007

[editovat] Charakteristika řádu

detail motýlího křídla
detail motýlího křídla

Typickým znakem motýlů jsou dva páry vzdušnicemi protkaných křídel, která jsou pokryta drobnými šupinkami (squamulae). Šupinky pokrývají hustě rub i líc křídel a překrývají se jako tašky na střeše. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem světla na těchto šupinkách a společně s pigmenty pteriny dávají vzniknout nádherným barvám, které jsou vlastní tisícům motýlích druhů.

Vědecký název motýlů, lepidoptera, znamená „šupinokřídlí“. Ve starší české literatuře jsou pak motýli skutečně označování jako šupinokřídlý hmyz.

Motýli z čeledi nesytkovitých (Sesiidae), nemají křídla krytá šupinkami a připomínají, nebo i napodobují, blanokřídlé.

motýlí sosák
motýlí sosák

Dalším znakem motýlů je savé ústní ústrojí dospělců. V klidu je stočený, když dojte k podráždění chuťového ústrojí na chodidlech, reflexivně se natáhne.

Primitivní čeleď chrostíkovníkovitých sosák nemá, některé druhy motýlů mají ústní ústrojí zakrnělé a v dospělosti nepřijímají potravu. Obecně ale platí, že dospělí motýli se živí nektarem a jsou tak užiteční jako opylovači květů.


Motýli jsou gonochoristé s dokonalou proměnou. Jejich larvy, housenky, mají kousací ústní ústrojí, až na výjimky jsou býložravé a specializované na určitý druh rostliny nebo rostlinnou čeleď. Tělo housenky se skládá z hrudi, která nese tři páry článkovaných končetin, a zadečku tvořeného deseti články s různým počtem panožek.

housenka
housenka

Housenky jsou vítanou potravou mnoha živočichů, mnoho druhů se pasivně chrání pomocí trnů, chlupů, nepříjemné chuti nebo zápachu, či jen pomocí ochranného zbarvení.

Samičky kladou až několik tisíc vajíček, zpravidla na rostlinu, kterou se živí housenky. Housenky se živí rostlinnou potravou a po určité době se zakuklí. Většina housenek spřádá vlákna, některé druhy předou společná hnízda (bourec prstenčitý) nebo kokony.

Motýli, kteří nežijí v tropických oblastech, musejí vyřešit problém přežití zimy. Nejčastěji přezimují pouze vývojová stadia, housenky nebo kukly. Někdy přezimují dospělí motýli (např. babočka kopřivová, žluťásek řešetlákový). Některé druhy jsou tažné (babočka admirál, babočka bodláková, monarcha stěhovavý).

[editovat] Motýli a člověk

Schopnost dospělých motýlů opylovat květy je člověkem vítána a dospělí motýli jsou vesměs užiteční. Housenky motýlů se ale živí rostlinou potravou.

Některé druhy motýlů se živí kulturními rostlinami (např.bělásek zelný, píďalka zhoubná), způsobují „červivost“ ovoce (např.obaleč jablečný, obaleč švestkový). Jsou motýli, jejichž larvy znehodnocují potraviny (např.mol obilní, zavíječ moučný, zavíječ domácí).

Nechvalně známá bekyně mniška při přemnožení způsobuje holožíry a zničení tisíců hektarů lesa. V poslední době se na území ČR rozšířila nepůvodní klíněnka jírovcová, která poškozuje listy jírovce. V Česku zatím nemá přirozeného nepřítele.

Křídla motýlů Morpho jsou zpracovávána uměleckými řemesly.

Bourec morušový je domestikovaným druhem motýla, dospělci nejsou schopni přežít bez pomoci člověka. Vlákno produkované housenkami se spřádá na surové hedvábí.

[editovat] Motýli a můry

Motýli se bežně dělí na denní motýly a můry, toto dělení je ale spíše účelové a neodpovídá vědeckému systému.

Rozdíly mezi motýlem a můrou:

Martináč Antheraea polyphemus
Martináč Antheraea polyphemus
  • Můry jsou obvykle aktivní v noci, narozdíl od motýlů, ale existují výjimky. Jsou můry, které jsou aktivní ve dne, ale jen velmi málo nočních motýlů.
  • Motýli mají tykadla zakončená paličkovitým rozšířením, samci můr mají tykadla zpeřená, samice můr postrádají paličkovité rozšíření. I tady existují výjimky.
  • Housenky motýlů prodělávají metamorfózu v kukle, housenky můr spřádají kokon. Nicméně lišajové, můry, mají také kukly.
  • Většina motýlů má barevná křídla, můry bývají nevýrazně zbarvené, často jako kůra stromů, na kterých přes den odpočívají.
  • Sedící můra drží křídla roztažená, motýli odpočívají s křídly složenými nad tělem.
  • Můry bývají tluštší a chlupatější než motýli. Šupinky pokrývající křídla jsou u můr větší než u motýlů, a snadněji se odírají.
  • Motýli mohou pohybovat každým párem křídel nezávisle, u můr jsou křídla spojena.

[editovat] Systém motýlů

Řád motýli zahrnuje asi 130 čeledí, v systému motýlů ale nepanuje přílišná shoda mezi jednotlivými autory.

[editovat] Seznam v současnosti uznávaných čeledí

ČeleďAlternativní zařazení
Acanthopteroctetidae Davis, 1978
Acrolepiidae Heinemann, 1870zápředníčkovití (Plutellidae) nebo předivkovití (Yponomeutidae)
Acrolophidaemolovití (Tineidae)
adélovití (Adelidae Bruand, 1851)
Agathiphagidae Kristensen, 1967
pupenovkovití (Agonoxenidae Meyrick, 1926)pouzdrovníčkovití (Coleophoridae) nebo trávníčkovití (Elachistidae)
AididaeMegalopygidae
pernatěnkovití (Alucitidae Leach, 1815)
Anomoeotidae
Anomosetidae
Anthelidae
přástevníkovití (Arctiidae Leach, 1815)
Arrhenophanidae
Axiidae Rebel, 1919můrovití (Noctuidae)
Batrachedridae Heinemann & Wocke, 1876pouzdrovníčkovití (Coleophoridae), zdobníčkovití (Cosmopterigidae)
nebo vrbkovníčkovití (Momphidae)
Bedelliidae Meyrick, 1880podkopníčkovití (Lyonetiidae)
drsnohřbetkovití (Blastobasidae Meyrick, 1894)pouzdrovníčkovití (Coleophoridae)
bourcovití (Bombycidae Latreille, 1802)
stepníčkovití (Brachodidae Heppner, 1979)klínovníčkovití (Glyphipterigidae)
brahminovití (Brahmaeidae Swinhoe, 1892)
chobotníčkovití (Bucculatricidae Wallengren, 1881)
Callidulidae
Carposinidae Walsingham, 1897
Carthaeidae
kastniovití (Castniidae)
Cecidosidaekovovníčkovití (Incurvariidae)
molovenkovití (Choreutidae Stainton, 1854)klínovníčkovití (Glyphipterigidae)
pouzdrovníčkovití (Coleophoridae Bruand, 1851)
Copromorphidae
zdobníčkovití (Cosmopterigidae Heinemann & Wocke, 1876)
drvopleňovití (Cossidae Leach, 1815)
travaříkovití (Crambidae Latreille, 1810)zavíječovití (Pyralidae)
Crinopterygidae Spuler, 1898
Cyclotornidae
Dalceridae
Doidae Donahue & Brown, 1987přástevníkovití (Arctiidae)
chvějivkovití (Douglasiidae Heinemann & Wocke, 1876)
srpokřídlecovití (Drepanidae Boisduval, 1828)
Dudgeoneidae
trávníčkovití (Elachistidae Bruand, 1851)
strakáčovití (Endromidae Boisduval, 1828)
Epermeniidae Spuler, 1910
Epicopeiidae
Epipyropidae Dyar, 1903
Eriocottidae Spuler, 1898kovovníčkovití (Incurvariidae)
drobnokřídlíkovití (Eriocraniidae Tutt, 1899)
skvrnuškovití (Ethmiidae Busck, 1909)trávníčkovití (Elachistidae)
Eupterotidae
Galacticidaezápředníčkovití (Plutellidae)
makadlovkovití (Gelechiidae Stainton, 1854)
píďalkovití (Geometridae Leach, 1815)
klínovníčkovití (Glyphipterigidae Stainton, 1854)
vzpřímenkovití (Gracillariidae Stainton, 1854)
Hedylidaepíďalkovití (Geometridae)
Heliodinidae Heinemann & Wocke, 1876
bronzovníčkovití (Heliozelidae Heinemann & Wocke, 1877)
hrotnokřídlecovití (Hepialidae Stephens, 1829)
soumračníkovití (Hesperiidae Latreille, 1809)
Heterobathmiidaechrostíkovníkovití (Micropterigidae)
Heterogynidae Herrich-Schäffer, 1846
Himantopteridae
Holcopogonidae Gozmany, 1967Autostichidae
Hyblaeidae
Immidae Heppner, 1977klínovníčkovití (Glyphipterigidae)
kovovníčkovití (Incurvariidae Spuler, 1898)
Lacturidaepředivkovití (Yponomeutidae)
bourovcovití (Lasiocampidae Harris, 1841)
Lecithoceridae Le Marchand, 1947makadlovkovití (Gelechiidae)
pabourovcovití (Lemoniidae Dyar, 1896)
slimákovcovití (Limacodidae Duponchel, 1845)
Lophocoronidae Common, 1973
modráskovití (Lycaenidae Leach, 1815)
bekyňovití (Lymantriidae Hampson, 1893)
podkopníčkovití (Lyonetiidae Stainton, 1854)
Lypusidae Heinemann, 1870molovití (Tineidae), vakonošovití (Psychidae)
nebo předivkovití (Yponomeutidae)
Megalopygidae
Metachandidae Meyrick, 1911krásněnkovití (Oecophoridae)nebo makadlovkovití (Gelechiidae)
chrostíkovníkovití (Micropterigidae Herrich-Schäffer, 1855)
Mimallonidae
Mirinidaebourcovití (Bombycidae)
Mnesarchaeidae
vrbkovníčkovití (Momphidae Herrich-Schäffer, 1857)pouzdrovníčkovití (Coleophoridae)
Neopseustidae
Neotheoridae Kristensen, 1978.
drobníčkovití (Nepticulidae Stainton, 1854)
můrovití (Noctuidae Latreille, 1809)
drobnuškovití (Nolidae Hampson, 1894)můrovití (Noctuidae)
hřbetozubcovití (Notodontidae Stephens, 1829)
babočkovití (Nymphalidae Swainson, 1827)
krásněnkovití (Oecophoridae Bruand, 1851)
Oenosandridae Miller, 1991hřbetozubcovití (Notodontidae)
třásníčkovití (Opostegidae Meyrick, 1893)
Palaeosetidae
Palaephatidaemolovití (Tineidae)
Pantheidae Smith, 1898můrovití (Noctuidae)
otakárkovití (Papilionidae Latreille, 1802)
běláskovití (Pieridae Duponchel, 1835)
zápředníčkovití (Plutellidae Guenee, 1845)předivkovití (Yponomeutidae)
skvrnovníčkovití (Prodoxidae Riley, 1881)
Prototheoridae
vakonošovití (Psychidae Boisduval, 1828)
Pterolonchidae Meyrick, 1918pouzdrovníčkovití (Coleophoridae)
pernatuškovití (Pterophoridae Zeller, 1841)
zavíječovití (Pyralidae Latreille, 1802)
pestrobarvcovití (Riodinidae Grote, 1895)modráskovití (Lycaenidae)
mosazníčkovití (Roeslerstammiidae Bruand, 1850)
martináčovití (Saturniidae Boisduval, 1837)
malinovníčkovití (Schreckensteiniidae Fletcher, 1929)
smutníčkovití (Scythrididae Rebel, 1901)
Sematuridae
nesytkovití (Sesiidae Boisduval, 1828)
Simaethistidaezavíječovití (Pyralidae)
Somabrachyidae Hampson, 1920Megalopygidae
lišajovití (Sphingidae Latreille, 1802)
Symmocidae Gozmany, 1957Autostichidae
okenáčovití (Thyrididae Herrich-Schäffer, 1846)
molovití (Tineidae Latreille, 1810)
Tineodidae Meyrick, 1885
minovníčkovití (Tischeriidae Spuler, 1898)
obalečovití (Tortricidae Latreille, 1802)
urániovití (Uraniidae)
Urodidae Kyrki, 1984
Whalleyanidaeokenáčovití (Thyrididae)
předivkovití (Yponomeutidae Stephens, 1829)
člunkovcovití (Ypsolophidae Guenee, 1845)předivkovití (Yponomeutidae)
vřetenuškovití (Zygaenidae Latreille, 1809)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

noční můry

(DDedna, 8. 6. 2016 16:46)

Čím se živí?

noční motyl

(anonym, 9. 7. 2012 20:33)

Zajimalo by mě proč mury litaji na rožnuté světlo když je to noční motyl.Napadlo mě to na chatě,tam jich je strašně moc.

Re: noční motyl

(Marie Netřebová , 11. 2. 2016 20:31)

Víš oni tam ty motýli lítají protože je u světla teplo

čím se živí motýlové

(Marie Netrebova, 10. 2. 2016 18:26)

Potřebovala bych vědět čím se živý motýlivé máme referat a potřebuju to vědět prosím.......děkuji

čím se živí motýli???

(?????,, 21. 3. 2015 15:50)

čím se živí motýli???????

prosím o pomoc při určení housenky

(pavlína jelínková, 1. 6. 2014 17:53)

dobrý den známá našla na zahrádce housenku a já jí chtěla pomoci zjistit co je to za druh,je možné vám poslat foto?děkuji jelínková,mejl 2ppajkaa2@seznam.cz

nocnimu motylovi

(já a zase já, 29. 4. 2014 18:14)

Můry nelítj za světlem ale za teplem

info motyl

(lenka, 17. 5. 2009 22:17)

zdravim, vyfotila jsem velkeho motyla-nebo spise muru, chtela jsem se zeptat jestli nekdo o nem neco nevite....bohuzel nevim jak tady vlozit foto...:-(

Re: info motyl

(ja, 30. 3. 2014 7:57)

foto asi vložit nejde ja bych to taky potřeboval mam fotku

skus se obrátit na majitele tranek

potrava

(Terka, 28. 1. 2014 20:42)

Dobrý den, mohla bych se zeptam vilihla se mi sediva mura a nvím co zere jelikoz se vilihla v zimne bojím se ji vipustit prosím pomocte

Noční motýli

(Jaroslav Kondr, 6. 8. 2012 18:50)

Takhle hnusný a nemožný stránky jsem ještě neviděl. Nelze najít žádné foto nočních motýlů či bližší popisy.

čím se můra živí

(anonym, 17. 6. 2012 16:09)

nevíte někdo,čím se živí můra?

Re: čím se můra živí

(julie, 4. 8. 2012 13:33)

NE! Ale chtěla jsem se to taky dozvědět

Wiki

(Anus, 11. 7. 2012 18:44)

Obšlehnutá wikipedie

odpověď Lence

(Mirek H., 12. 9. 2009 20:54)

Doporučuji se obrátit na stránky o motýlech www.lepidoptera, tam poradí.